Gray Bar

Kurumsal Tanıtım

KURUMSAL İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI
Günümüzde ticari başarıyı sadece ürün ve hizmetlerin kalitesiyle yakalamak mümkün değildir. Kaliteli hizmet ve ürünler kadar; bu hizmet ve ürünlerin başarılı şekilde tanıtılması, güven verici ve doğru bir kurumsal kimlik oluşturmak, marka bilinirliği ve algısını profesyonelce yönetmek de son derece önemlidir.

Bugün tüketicilerin satın alma kararını etkileyen faktörler hızla değişmektedir. Bu durum başarılı bir kurumsal kimlik geliştirerek, bu kimlik üzerinden birçok mecrada layığıyla var olabilen firmalara büyük avantaj sağlamaktadır.

Rasyo Medya, ayrı profesyonellik gerektiren bu konuda firmalarına birçok hizmeti tek elden sunmaktadır.

GENEL ÇALIŞMALAR 

1)    KURUMSAL KİMLİK OLUŞTURMA

Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumun en açık ve net şekilde kendini ifade etme biçimidir. Kurumsal kimliği belirleyen çalışmalar çok önemlidir, çünkü kurumsal kimlik isim gibi sabit bir unsurdur.

Kurumsal Kimlik Neden Önemlidir?
Kurumsal kimlik şirketin görünen yüzüne verilen isimdir. Şirketlerin imajını büyük ölçüde kurumsal kimliği belirler. Kurumsal kimliği oturmuş firmalar çok daha güçlü bir güven duygusu verir.

Kurumsal Kimlik Oluşturma Hizmetlerimiz
Rasyo Medya kurumsal kimliğinizi hazırlamaya en temel noktalardan başlar. Öncelikle firmanızı temsil eden logonuz ele alınır. Logonuzun değişmesi konusunda mutabakata varılırsa yeni bir logo hazırlanır. Kartvizitler, antetli kağıtlar, zarflar, fatura ve irsaliyeler ile müşteri ve çözüm ortaklarınıza ulaşabilecek her türlü basılı materyal için ayrı ayrı tasarımlar yapılır. Ufak ayrıntılar farkı yaratan en önemli unsurlardır.

İnternet siteniz de sizin kurumsal kimliğinizin en hayati unsurudur. Sitenin kaliteli görünmesi, doğru hazırlanmış olması, kolay algılanabilir olması, sizi doğru yansıtması son derece önemlidir. Rasyo Medya sitenizi doğru şekilde tasarlayıp; "hakkımızda", vizyonumuz", "misyonumuz", "tarihçe" gibi bölümlerin metinlerini de kurumunuz hakkında bilgilendirilmiş profesyonel editör ve metin yazarları aracılığıyla hazırlar.

2- KURUM VE KİŞİLERE ÖZEL YAZILAR 
Kurum ve kurumu temsil eden kişilere yönelik özel yazılar, kurum hakkında fikir veren önemli ve sabit bölümlerdir. Bu kapsama giren yazılar ise şunlardır: Başarı hikayesi, biyografi, tarihçe, kurumun bakış acısını özetleyen ve kurumsal web sitesinde yer alan “hakkımızda”, “vizyonumuz” ve “misyonumuz” adlı bölümler.

Başarı Hikayesi Yazımı Nedir?
Başarı hikayeleri okurlarına ilham verici özellikler barındıran, ilerlemeyi ve zafer duygusunu ön plana çıkartan hikayelerdir. Başarı hikayeleri farklı sektörel yayınlarda sıklıkla tercih edilen bir içerik biçimidir. Yapısında bulunan başarı, istikrar ve güvenilirlik düşüncelerinden dolayı tercih edilen başarı hikayesi zaman zaman firma tanıtım metinlerinde de kullanılmaktadır. Gelişen ve büyüyen şirketlerin yaygın olarak tanıtım metni olarak da kullandığı başarı hikayeleri doğru biçimde hazırlandığı takdirde okuyucuları üzerinde son derece olumlu bir etki bırakır. Bu etki söz konusu marka ve firmanın kalıcılığını vurgulamakla birlikte, markanın insani yönünü de ön plana çıkartmaktadır. Başarı hikayeleri öncelikli olarak kurumsal yayınlarda kullanılmaktadır. Ancak zaman zaman tanıtım, reklam çalışmalarına da kaynaklık eden başarı hikayelerine rastlanmaktadır.

Neden Başarı Hikayesi Yazımı?
Başarı hikayesi yazımı kullanıcıları üzerinde bıraktığı intiba nedeniyle tercih edilmektedir. İnsani yönü vurgulanan; istikrar, kalıcılık ve güven hislerini okuyucuları üzerinde bırakan başarı hikayeleri bu alanlarda bir imaj çalışması yapmak isteyen markalar için ideal örnekler oluşturmaktadır. Sektörel yayıncılık alanında ağırlıklı olarak kullanılan başarı hikayesi yazımı, uzun vadeli ve stratejik bir biçimde kullanıldığında markanın bilinirliliğini arttırmak isteyen şirketler için de doğru bir zemin oluşturmaktadır.

Başarı Hikayesi Yazımı Hizmetimiz
Rasyo Medya, şirketinizin ve sizlerin başarı hikayesini doğru ve uygun bir şekilde hazırlar ve bu çalışma farklı mecralarda kullanılır. 

 

Biyografi Yazımı Nedir?
Biyografi, kelime anlamı bakımından “bir kişi ya da kurumun yaşadığı tüm evrelerin sıralanarak anlatıldığı yazı biçimi” demektir. Kurum kültürünüzü geliştirmek ve paydaşlarınızın motivasyonlarını arttırmak için kurumunuzdaki önemli kişilerin, kurumun kendisinin veya bir alt markanın biyografisini yayınlayabilirsiniz.

Bir insan veya kurum için bu yaşam mücadelesi yıllar sürse de bu sırada biriken anılar ve sorunların çözülüş biçimleri, okurlar için çok kısa sürede alınabilecek önemli hayat dersleri içerir. Kurumunuz veya onun içerisindeki kişilerden biri için biyografi yazımı hazırlatmak, tüm bu hayat derslerini ortaya çıkarmanızı sağlayacaktır.

Neden Biyografi Yazımı?
Bir kişinin veya kurumun kendi imkanları ile biyografisini yazması zorlu bir süreçtir ve bazen sağlıklı bir sonuç vermez. Birçok yönetici için böyle kapsamlı bir içerik hazırlama çalışmasını yapacak zaman ve odaklanma imkanı yoktur. Genellikle, önemli yöneticiler bir gün mutlaka otobiyografilerini yazmak isterler. Doğru biyografi yazarını bulmak, bütün bu problemleri ortadan kaldıracak ve ortaya profesyonelce yazılmış bir biyografi çalışması çıkacaktır.

İyi bir biyografi yazımı işlemi için öncelikle ne tip bir hikayeye ihtiyacınız olduğuna karar vermelisiniz. Hayat hikayeniz, belli bir dönemde olan olaylar, kariyerinizdeki (veya kurumunuzun gelişimindeki) önemli olaylar, siyasi gelişmeler gibi birçok tema ile biyografi yazılabilir. Biyografi yazımı için size, belirlenmiş sorular mutlaka sorulacaktır. Ancak bu sorulara ek olarak belirtmek isteğiniz özel hususlar varsa, bunları da belirtmeniz biyografinin başarısını arttıracaktır.

Biyografi Yazımı Çözümlerimiz
Kurumunuzun, markanızın veya sizin biyografinizin profesyonel biçimde hazırlanması için ajansımızla çalışabilirsiniz. Başınızdan geçenlerden aldığınız hayat dersleri ile kurum kültürünüzün güçlenmesini sağlamak ve ileriye dönük bir “anı” bırakmak için biyografi yazımı çözümleri sunuyoruz.

 

Hakkımızda, misyonumuz ve vizyonumuz yazıları
Kurumların web sitelerinde yer alan bu bölümler, kurumun kendini en net şekilde ifade etme alanlarıdır. “Hakkımızda” başlığıyla yer alan bölümde şirket kısaca ama tüm önemli detaylara da yer verilmeye çalışılarak anlatılır. Bu bölümde kurumu sektöründeki diğer binlerce kurumdan ayıran ve tercih edilmesini sağlayacak özelliklerinin neler olduğu inandırıcı ve açık bir şekilde vurgulanmalıdır. Bu bölüm okuyan kişilerde kuruma olan sempatiyi ve güveni arttırıcı şekilde kaleme alınmalıdır.

“Misyonumuz” adlı bölümde kurumun yaklaşımındaki temel değerler dile getirilmeli, kısa ve öz olarak kurumun yapısı ve en fazla önem verdiği unsurlar ifade edilmelidir.

“Vizyonumuz” adlı bölümde ise kurumun orta ve uzun vadeli hedefleri aktarılır. Bu bölümler iddialı ama aynı zamanda da samimi ve gerçekçi bir tarzda kaleme alınmalıdır. 

 

3- ÜRÜN YA DA HİZMET DETAY YAZIMI

Ürün ve Hizmet Detay Yazımı Nedir?
Üretici ve satış yapan firmaların ürünlerini tanıtması için öncelikli olarak kullanıcılarına ürün hakkında detaylı bilgi vermesi gerekmektedir. Ürün detay yazımı bu amaç altında son kullanıcıya ve dağıtıcı firmalara yönelik ürün bilgilerinin hazırlanmasını kapsayan hizmetler bütünüdür. Ürün ya da hizmet detay yazımı doğru ve etkili bir şekilde kullanıldığı takdirde satışın en önemli ilk adımı olan tanıtım gerçekleşmiş olur. Tanıtımı başarılı olan bir ürün ya da hizmet satışa doğru gidecek adımların ilkini tamamlamış demektir. Ürün ve hizmet detay yazımının ölçülü bir şekilde hazırlanması çok önemlidir. Boğucu detaylar ürünle ilgilenen ya da ilgilenmesi muhtemel kişileri kendisinden uzaklaştırırken, yetersiz bilgi içeren ürün detayları da potansiyel müşterileri farklı kanallara yönlendirecektir. Bu nedenle ürün detay yazımı kendi içerisinde ayrı bir disiplini oluşturmaktadır. 

 

Neden Ürün Detay Yazımı?
Ürün detay yazımı potansiyel müşterileri satışa çevirmek için kilit öneme sahiptir. Profesyonel bir şekilde ele alındığı takdirde oldukça yüksek ikna potansiyeline sahip olan ürün detay yazımı bu nedenle ürün tanıtımının da ilk aşamasını oluşturmaktadır. Satışa yönelik işlevsel öneminden dolayı ürün detay yazımı gerek son kullanıcıya gerekse de aracı firmalara başarılı bir şekilde hitap etmek isteyen tüm şirketler için önemlidir. Ürün detay yazımında bilgilerin kime hitap edeceğinin belirlenmesi ve üslubun buna göre şekillendirilmesi gerekmektedir. Son kullanıcıya teknik detayların boğucu olmadığı bir bilgilendirme yapılması gerekirken, diğer potansiyel müşterilere detaylı ve anlaşılabilir açıklamalar sunulması lazımdır.

 

Ürün Detay Yazımı Hizmetlerimiz
Rasyo Medya; markanızın ve şirketinizin ürünlerinin hitap ettiği kullanıcılara yönelik etkili içerikler hazırlar. Müşteri adaylarınızı satışa ikna edebilmek için maksimum verimi sağlayacak doğru detay yazımı Rasyo Medya tarafından profesyonel bir hizmet biçiminde sunulur.

 

 

PERİYODİK ÇALIŞMALAR
Periyodik çalışmalar belli zaman dilimlerine özel, kalıcılığı türüne göre değişen ama belli aralıklara yinelenesi gereken çalışmalardır. Bu çalışmalar çeşitli dergiler, yerel basın, internet siteleri, sosyal medya, kurum bültenleri gibi farklı mecralarda kullanılmak üzere yapılırlar.

 

Röportaj Nedir?
Sektörel yayıncılıkta ve iletişim alanında yayın olarak kullanılan içerik biçimleri arasında röportajlar da kendisine yer bulmaktadır. Basın bültenleri ile beraber en sık kullanılan içerik formatları arasında yer alan röportaj, seçilmiş kişilerle belirli konular üzerine yapılan görüşmeleri kapsamaktadır. Röportajlar kurumsal kimlik oluşturma bakımından önemli bir yere sahiptir.

Neden  Röportaj?
Özellikle müşteriler ve sektörle iletişimini kuvvetlendirmek isteyen firmalar, yazılı ve sözlü röportajları yaygın olarak kullanmaktadır. Bu nedenle röportajları kurumsal iletişimini kuvvetlendirmek ve sektörde saygın bir yer edinmek isteyen firmalar sıkça tercih ederler. Röportaj, standart basın bülteni ve tanıtım yazılarından farklı olarak insan unsurunu devreye soktuğu için daha içten ve samimi bir hitap biçimi olarak da değerlendirilebilir.

Röportaj Çözümlerimiz
Kurumsal iletişiminizi kuvvetlendirmek için gerekli olan tüm yazılı ve sözlü röportajlarınızı Rasyo Medya aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Doğru biçimlendirilmiş, röportaj formatlarına uygun ve ikna edici bir dile sahip röportajlarınızın içeriklerinin hazırlanması, zenginleştirilmesi gibi önemli yan detaylar da yine Rasyo Medya aracılığıyla hazırlanır.

 

Kurumsal Haber Oluşturma Nedir?
Bir kurumun veya markanın sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, birçok değer ile mümkündür. Bu değerlerden en önemlisi ise iletişimdir. Markanızın veya şirketinizin, paydaşlarının tümü ile doğru ve şeffaf bir iletişim kurması, zaman içerisinde sağlıklı ve kalıcı bir büyümeyi beraberinde getirecektir. Kurumsal haberler, tüm paydaşlarınız ile iletişim kurmanızı sağlayacak en önemli araçlardan biridir. Bu haberler kendi web sitenizde, sosyal medya hesaplarınızda veya kurumsal yayınlarınızda kullanılabilir. Ayrıca başka haber kanallarında kullanılmak üzere de kurumsal haberler yayınlayabilirsiniz.

Neden Kurumsal Haber Oluşturma?
Kurumunuz büyürken birçok gelişme yaşanacak ve bu gelişmeleri ortaklarınız, müşterileriniz, çalışanlarınız gibi tüm paydaşlarınıza etkin biçimde aktarmak gücünüzü artıracaktır. Bu aktarım için de kurumsal haberler yayınlamak en makul çözümler arasındadır. Düzenli olarak yayınlanan kurumsal haberler, kurum kültürünü daima güçlendirirler.

Kurumsal haberler, kurumunuzun yeni ürünleri, mağazaları veya faaliyetleri ile ilgili olarak da hazırlanabilir. Bu tip haberlerin özellikle haber sitesi, gazete, televizyon kanalı gibi ortamlarda yayınlanması, kurumunuzun reklamı anlamına da gelecektir.

Kurumsal haberler hazırlanırken kurumun standart bir üslubu ve haber metni sekansı olması, profesyonel imajınıza olumlu bir katkı yapacaktır. Ayrıca haberin doğru biçimde oluşturulması, etkinliğini arttırmak için en önemli gereksinimdir. Dolayısıyla, profesyonel bir kurumsal haber oluşturma çalışması, sizi rakiplerinizin önüne geçirecek ve karlılığınızı arttırmanıza yardımcı olacaktır.

Kurumsal Haber Oluşturma Çözümlerimiz
Markanızın veya şirketinizin kurumsal haberlerini paydaşlarınıza ulaştırabilmeniz ve faaliyetlerinizi duyurarak hedef kitlenizi genişletmeniz için etkin bir rolü olan profesyonel çözümler sunuyoruz. Kurumsal iletişiminizi güçlendirecek haberlerin oluşturulması için ajansımızla çalışabilirsiniz.

 

Advertorial Yazımı Nedir?
Advertorial, özellikle haber siteleri ve kanalları içerisinde belirli bir marka ve ürünün tanıtımının haber diliyle hazırlanmış haline verilen isimdir. Bir tanıtım metni olarak da değerlendirilebilecek advertorial yazıları kendi içerisinde ayrı bir disiplini oluşturmaktadır. Yeni çıkan ürünler ve hizmetler için hazırlanan bu metinlerde amaç kullanıcının söz konusu üründen haberdar olması ve bu ürünün kullanıcının belleğinde kalıcı bir yer edinmesidir. Bunun yanı sıra son kullanıcıya yönelik ürünler ve hizmetler için satışa teşvik eden advertorial metinleri de yazılmaktadır. Advertorial standart tanıtım metinlerinden farklı bir içeriğe sahip olduğu için yazılacak metinlerin dikkatlice hazırlanması ve habercilik diline uygun kurgulanması gerekmektedir.

Neden Advertorial Yazımı?
Yeni çıkan ürün ve hizmetleri konusunda bilgilendirme yapmak isteyen  işletmeler özellikle advertorial konusunda ağırlık vermelidir. Standart tanıtım araçlarının yanı sıra advertorial aracılığıyla haber sunan mecralarda yer alacak ürün tanıtımı, tüketicileri harekete geçirecek bir bilinç durumu oluşturmaktadır. Haber edinme esnasında, kullanıcı alışkanlıkları karşılaştıkları bilgiye daha açık bir seyir izler. Bu nedenle advertorial yazılarını okuyan kullanıcılar bir reklam metni ile karşılaştıkları zaman sahip oldukları tabularını yıkarak aktarılan mesaja daha açık oluyorlar. Tüm bu nedenlerden dolayı, özellikle yeni çıkan ürün ve hizmetlerini aktarmak isteyen firmalar için advertorial hizmetinin değeri öne çıkmaktadır.

Advertorial Yazım Çözümleri
Rasyo Medya olarak markanızın ve ürünlerinizin tanıtımında ihtiyaç duyabileceğiniz en önemli hizmetler arasında bulunan advertorial yazım desteğini sunuyoruz. Haber sunan mecralarda yayımlanmak üzere zengin metin içeriğine sahip, advertorial yazım disiplinine uygun olarak hazırlanmış içeriklerle başarılı bir tanıtım yapmak Rasyo Medya olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

 

 

Kurumsal Blog Nedir?
Kurumsal Blog markaların bilinirliğini artırmak ve mevcut müşteriler ile iletişim kurmak amacıyla kullanabilecekleri mecralar arasında bulunmaktadır. Kurumsal bloglar aynı zamanda markaların müşterileri ile aralarında sabit bir iletişim frekansı kurmaları için de kullanılabilir.

Neden Kurumsal Blog?
Kurumsal bloglar tüm bu özelliklerinin yanı sıra markanın internet üzerinde bilinirliği oluşturmak ve artırmak konusunda büyük avantaj sağlamaktadır. Çünkü doğru hazırlanmış bir kurumsal blog aracılığıyla arama motorlarından markanın sitesine kullanıcı trafiği aktarılabilmektedir. Geniş bir müşteri tabanına ulaşmak için arama motorlarının rolünü de devreye sokmak isteyen markalar bu nedenle kurumsal blogdan yararlanmalıdır.

Tıpkı sosyal medyada olduğu gibi kurumsal bloglarda da marka iletişiminin kurallarına uygun bir dilin benimsenmesi gerekmektedir. Zengin medya ve içerik çözümleri aracılığıyla kurumun sahip olduğu çizgi ve anlatmak istedikleri kullanıcılara internet üzerinden son derece pratik ve açık bir şekilde sunulabilmektedir. Kullanıcılarla iletişim kurmak açısından bu nedenle kurumsal blog önemli bir yere sahiptir. Markanızın konuşmasını istediğiniz dili rahatlıkla kurumsal blog üzerinden kurgulayabilirsiniz.

Kurumsal Blog Çözümlerimiz
Firmanızın ya da markanızın dijital dünyada önemli bir konuma sahip olmasını ve bunun karlılığa dönüşmesini amaçlıyorsanız kurumsal blog çözümlerimizden yararlanabilirsiniz. Düzenli ve stratejik aralıklarla güncellenen kurumsal blogunuz aracılığıyla müşterilerinizle iletişime geçebilirsiniz. Bu sayede müşteri sadakati elde eder ve markanızın müşterilerin belleğinde kalıcı bir yer edinmesini sağlarsınız. Görsel olarak zenginleştirilmiş ve markanızın yapısına uygun bir dille konuşan etkili bir kurumsal blog için Rasyo Medya ‘dan profesyonel destek alabilirsiniz. Rasyo Medya alanında yetkin ekibi ile kurumsal blog alanında markanıza etkili çözümler sunmaktadır.

 

SEO Metin Yazımı Nedir?
Çağdaş dünyanın tüketicileri, ürün veya hizmet seçimlerinde bilgi almak için internetten yararlanırlar. İnternette bir bilgi ararken en sık kullanılan araçlar ise, arama motorlarıdır. Tüm internet geziniminin %80’lik diliminin arama motorları üzerinden oluştuğunu gösteren araştırmalara bakıldığında, SEO yani “Search Engine Optimization” veya “Arama Motoru Optimizasyonu” işlemlerinin önemi daha iyi anlaşılmaktadır. SEO işlemleri, bir web sitesinin arama motorlarının sonuç sayfalarında üst sıralarda çıkması için yapılan çalışmaları kapsar.

Neden SEO Metin Yazımı?
SEO işlemleri, markanızın veya kurumunuzun online bilinirliğini arttırmak için yapılır. Online bilinirliğinizin artması, bir ürün veya hizmeti araştıran kullanıcıların sizden arama motorları sayesinde haberdar olmalarını sağlayacaktır. Ayrıca arama motorlarında üst sıralarda gözükmek markanızın profesyonel imajına da olumlu katkıda bulunacaktır. Bu da satışlarınızı ve karlılığınızı doğal olarak artıracaktır.

SEO amaçlı metin yazımında daima güncel arama motoru kriterlerini takip etmek gerekir. Google başta olmak üzere tüm arama motorları sıralama kriterlerini zaman zaman güncellerler. Bu da eski tekniklerle yazılmış SEO metinlerini geçersiz kılmaktadır. İyi bir SEO metni aynı zamanda içerik olarak da kaliteli olmalıdır. Yani yalnızca arama sonuçlarında üste çıkmak için değil, kullanıcıları doğru biçimde bilgilendirmek için de yazılan metinler, SEO için daha yararlı olmaktadır.

SEO metinleri, “on site seo” ve “off site seo” adı verilen iki şekilde kullanılır. On-site SEO, kendi internet sitenizde veya sosyal medya hesaplarınızda yayınlanmak üzere, off-site SEO ise size ait olmayan mecralarda konuk içerik olarak yayınlanmak üzere hazırlanır. Bu iki SEO metin tipinin birbirinden farklı stil ve ihtiyaçları vardır.

SEO Metin Yazımı Çözümlerimiz
Markanızın veya kurumunuzun arama motorlarının sonuç sayfalarında üst sıralara çıkabilmesi için profesyonelce yazılmış güncel SEO metinleri gereklidir. Kapsamlı ve etkin bir SEO çalışması için web siteniz, ürün tanıtım sayfalarınız, sosyal medya hesaplarınız ve dış sitelerdeki tanıtımlarınızda kullanılmak üzere farklı metinler hazırlanması gerekir. Tüm bu ihtiyaçlarınız için profesyonel SEO metin yazımı çözümleri sunuyoruz.

Kurumsal Almanak Nedir?
Bir yıl içerisinde meydana gelen önemli olayları ve kayda değer gelişmeleri yıl sonunda toparlayıp özetleyen yayınlara almanak denmektedir. Bu bakımdan kurumsal almanak bir yılın özeti olarak da değerlendirilebilir. Biçim bakımından basın bültenine benzeyen özellikler taşıyan kurumsal almanaklar, kapsamlı ve detaylı bilgilendirmeye sahip içeriklerdir.

Neden Kurumsal Almanak?
Kurumsal almanak, firma ve markalara faaliyet gösterdikleri sektör içerisinde saygın bir konum kazandırır. Sektör içerisindeki gelişmeleri ve kendi dinamizmini vurgulamak isteyen şirketler kurumsal almanak çıkartmaktadırlar. Aynı zamanda bir yılın özetini zengin bir şekilde sunması bakımından kurumsal almanaklar, şirket içi farkındalık oluşturmak için de kullanılabilmektedir. Bu nedenlerle kurumsal almanak, prestijli bir marka olma yolunda ilerleyen firmalar tarafından yaygın olarak tercih edilmektedir. Kurumsal almanak, aynı zamanda sektör içerisindeki gelişmeleri de sunması bakımından, strateji ve planlama aşamasında son derece faydalı bir araç olarak kullanılabilmektedir.

Kurumsal Almanak Çözümlerimiz
Rasyo Medya olarak firma ve markalara belirledikleri kapsam doğrultusunda kurumsal almanak hizmetleri sunmaktayız. Kurumsal bünye içerisinde meydana gelen önemli olayların yanı sıra sektör içerisindeki değişimleri ve yenilikleri de yine kurumsal almanak çözümlerimiz aracılığıyla kolayca derleyip müşterilerinizle paylaşabilirsiniz.

Kurumsal Bülten Nedir?
Kurum içi ve kurum dışı hedef kitlelere mesajınızı ulaştırırken keyifli bir okuma mecrası oluşturmak ve halkla ilişkilerinizi güçlendirmek için kurumsal bülten etkin bir araçtır.  Kurumsal bültenler, belirlenmiş periyotlarla hazırlanarak tüm hedef noktalara ulaştırıldığında, kurumun çalışmalarının yanı sıra sosyal etkinliklerini ve iç faaliyetlerini de duyurmakta önemli bir role sahip olurlar.

Bir kurumun sağlıklı biçimde büyümesi ve bu büyümeyi sürdürülebilir kılmasında başarılı bir iletişim stratejisi belirlemesi gerekir. Başarılı bir iletişim ise doğrudan ulaşılamayan, en uzak noktadaki paydaşlara dahi organizasyonel yapının bir parçası olduklarını hissettirerek sağlanabilir. Hedef kitlelerin yapılarına uygun şekilde hazırlanacak bir kurumsal dergi, tüm paydaşları bir araya toplayan bir mecraya sahip olmanızı sağlayacaktır.

Neden Kurumsal Bülten?
Kurumsal bütenler, kurum kültürünü güçlendirmek için etkin birer araçtır. Ayrıca kurum dışı okuyucuların böyle bir bülten ile karşılaşmaları, zihinlerindeki imajınızı üst düzeye çıkaracaktır. Ancak bu bültenler sizi temsil etme niteliği de taşıdıklarından, mutlaka profesyonel biçimde hazırlanmalıdırlar.

İyi bir kurumsal bülten hazırlanırken özgünlüğe önem verilmelidir. Bültenin tüm içeriği özgün olmalı ve konular kurumun ruhunu yansıtacak şekilde seçilmelidir. Bu seçimde mutlaka kurum içerisinden paydaşlar rol almalıdır, çünkü bir kurumu en iyi o kurumun içerisindekiler tanıyacaktır. Derginin hazırlanmasında duygusal bakış açısı ile profesyonel çalışma stilini bir araya getirmek, başarıyı arttıracaktır.

Kurumsal bülteninizde kullanılacak olan görseller çok iyi seçilmelidir. İçerikle uyumlu, dikkat çekici ve yüksek çözünürlüklü görseller kullanılmalıdır. Birçok okuyucu, kurumsal bülteninizde ilk olarak görsellere odaklanacaktır.

Kurumsal Bülten Çözümlerimiz
Markanızın veya şirketinizin tüm paydaşları ile sağlıklı bir iletişim kurabilmesi ve motivasyonu yüksek tutabilmesi için profesyonel kurumsal bülten çözümleri sunuyoruz. İç ve dış hedef kitlelerinizin gözünde profesyonel imajınızı kuvvetlendirmek ve motivasyonu yükseltmek için, ajansımızdan kurumsal bülten hizmeti alabilirsiniz.

 

ÖZEL ÇALIŞMALAR
Kurumlar bazen tek bir işe odaklı, o projeye ya da işe özel çalışmalar yapmak durumunda kalabilir. Böyle durumlarda kurumun muhatabına yönelteceği çözümlerine dair sunumlar yapması gerekir.    

Sunum Hazırlama Nedir?
Markanızın veya kurumunuzun iç ve dış iletişim ihtiyaçlarını karşılama, toplantılarda bilgileri daha anlaşılır biçimde verme, eğitimlerde konunun daha iyi kavranmasını sağlama veya kurumsal yemeklerde eğlence amaçlı sunumlar yapmanız gerekir. Bu sunumlar nerede kullanılırsa kullanılsın, daha profesyonelce hazırlanmaları, istenen sonucun daha rahat elde edilebilmesini sağlar. Ayrıca kurum içerisinde tıpkı basılı materyaller gibi sunumlarda da uyumluluk olmalıdır. Renk, yazı tipi, sekans ve dosya formatı bakımından tüm sunumların aynı karakteri taşıması, kurumun profesyonel imajına çok önemli bir katkı sağlayacaktır.

Neden Sunum Hazırlama?
Kurumsal sunum ihtiyaçlarınızı kendi imkanlarınızla karşılamak, ilk bakışta ekonomik bir çözüm gibi görünse de zaman içerisinde bu yaklaşım birtakım problemler doğurabilir. Bunun yerine profesyonel sunum hazırlatmak, açılmayan videolar veya format uyumsuzluğu gibi teknik problemleri ortadan kaldırarak toplantıların ahenginin bozulmasını ve motivasyonların düşmesini engelleyecektir. Ayrıca profesyonel sunum hazırlama çözümleri sayesinde daha akıcı, anlaşılır ve keyifli sunumlar gerçekleştirmeniz mümkün olacaktır.

Bugün iş dünyasının hemen hemen her yerinde sunumlar gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla rekabet için çoğunlukla sunumlar önemli rol oynarlar. Doğru bir sunum izleyenlerin yüksek oranda ilgisini çekecek, daha iyi tanınmanızı sağlayacak, profesyonel imajınızı kuvvetlendirecek ve böylece sizi rakiplerinizin önüne geçirecektir.

Profesyonelce hazırlanmış sunumlar mesajınızı daha kısa zamanda etkin bir biçimde vermenize de yardımcı olurlar. Dolayısıyla bu tip sunumlar sayesinde zamandan da tasarruf edebilirsiniz. Bir toplantı içerisinde sunum süresinin kısalması, o toplantının genel verimliliğine de katkıda bulunacaktır.

Sunum Hazırlama Çözümlerimiz
Şirketinizin veya markanızın toplantı, seminer, teklif, eğlence gibi tüm alanlardaki sunum ihtiyaçları için profesyonel çözümler sunuyoruz. İş dünyasında profesyonel bir görünüm çizmenizi sağlayacak ve herkese mesajınızı etkin biçimde verecek sunumların hazırlanması için ajansımızla çalışabilirsiniz.

 

Elektronik Bülten / E-Mailing Nedir?
Büyüklüğü ne olursa olsun, bir ticari yapının sağlıklı çalışabilmesi için en önemli unsurlardan biri iletişimdir. Markanızın veya şirketinizin tüm paydaşları ile sağlıklı bir iletişim kurması, sağlıklı bir büyümeyi getirecektir. Bültenler, paydaşlarla iletişimi doğru kurabilmek için iyi bir araçtır. Ancak posta ile gönderilen bültenlerin maliyeti yüksek olduğundan, birçok kurumsal şirket elektronik bülten yayınlamayı tercih eder. Bu elektronik bültenler şirketin web sitesinde yayınlanabileceği gibi tüm paydaşlara e-mail olarak da gönderilebilir.

Neden Elektronik Bülten / E-Mailing?
Markanızın veya şirketinizin sağlıklı bir büyüme gösterebilmesi için çalışanlarınız, müşterileriniz, tedarikçileriniz, hissedarlarınız gibi tüm paydaşlarınız ile iyi bir iletişiminizin olması gerekir. Bu iletişimi sağlayarak hem mesajınızı ulaştırabilir hem de herkesin motivasyonunu yükseltebilirsiniz.

Bu iletişimi sistematik biçimde yürütmek, profesyonelliğin temellerinden biridir. Zira şirketiniz veya markanız büyüdükçe tüm paydaşlarla iletişim kurmanız giderek zorlaşacaktır. Bülten yayınlayarak herkese doğru, açık ve detaylı bilgi ulaştırmanız mümkündür. Düzenli olarak yayınlanan bültenler kurum kültürünü de güçlendirirler.

Elektronik bülten hazırlanırken ve bu bülten e-mail ile paydaşlara ulaştırılırken dikkat edilmesi gereken noktaların başında yayınlama biçimi gelmektedir. Yayınlanacak olan bülten tüm bilgisayarlarda rahatça açılabilecek bir formatta kaydedilmeli, eğer e-mail’in içerisine yazılamıyorsa dosya boyutları büyük olmamalıdır. E-mail yazılımında yapılacak değişiklikler ile her bir alıcıya tek tek gönderim yapılması mümkündür. Bu sayede alıcı, kendi isminin yazıldığını görecek ve motivasyonu artacaktır.

Elektronik Bülten / E-Mailing Çözümlerimiz
Markanızın veya şirketinizin kurumsal iletişimini güçlendirmek için tüm paydaşlarınıza doğru ve açık bilgi aktarmanızı sağlayacak elektronik bültenler yayınlanması ve bu bültenlerin e-mail ile de gönderilmesi konusunda profesyonel çözümler sunuyoruz. Elektronik bülten ve e-mailing ihtiyaçlarınız için ajansımızdan hizmet alabilirsiniz.

 

SOSYAL MEDYA ÇALIŞMALARI
Sosyal medya doğru kullanıldığı takdirde çok önemli bir mecradır.

Sosyal Medya Nedir?
Sosyal medya internet üzerinden erişimde bulunulan ve milyonlarca insana ulaşma olanağı sağlayan mecralardır. Sosyal medyanın en önemli ve yaygın iki ayağını Facebook ve Twitter oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra instigram, Linkedin, Youtube, Pinteres, Digg ve kişi ve kuruma özel bloklar da önemli sosyal medya mecralarıdır.  

Neden Sosyal Medya?
Sosyal medya bugün geniş kitlelere ulaşmanın en etkili yöntemlerinden biridir. Günümüzde hemen hemen bütün orta ve büyük ölçekli şirketler kurumsal anlamda sosyal medya mecralarından birçoğunu aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medyada yer almak ürün, hizmet ve haberlerinizi geniş kitlelere ulaştırmanın yanı sıra bu mecraları kullanan birçok kişiden faydalı geri bildirimler, uyarılar, öneriler alabilmek bakımından da önemlidir. Ancak sosyal medya hesapları profesyonelce yönetilmeli, belli zaman aralıklarında güncellenmeli ve kontrol altında tutulmalıdır.

Rasyo Medya kurumunuz adına sosyal medyada sayfa ve hesaplar açıp, bu hesapların yönetimini yapar.

Sosyal medyanın sağladığı bir diğer avantaj ise Google, Bing ya da Yandex gibi arama motorları aracılığıyla yapılan aramalarda üst sıralarda çıkma olanağı sağlamasıdır.

Sosyal Medya İçin Nasıl İçerikler Üretilmeli?
Sosyal Medyada kurumunuzun tanıtımı ve paylaşılacak içerikler bu mecraya uygun şekilde yapılmalıdır. Geniş kitleler tarafından takip edilmek için ilgi çekici ama kurumsal kimliğe de uygun paylaşımlar yapılmalıdır.

Kurumun ürün ve hizmetlerinin yanı sıra yaptığı etkinlikler ve sosyal sorumluluk projeleri kapsamındaki çalışmaları da sosyal medya tarafından duyurulur.

Sosyal medya içeriği; blog yazıları, videolar, resimler, widget’lar veya podcast’ler gibi değişik şekillerde sunulabilir. Sosyal medya içerik geliştirme hizmetleri, markanız için bu içeriklerin yüksek kaliteli ve çekici biçimde üretilmesini kapsar.

Sosyal Medya İçerik Geliştirme Çözümlerimiz
Markanızın veya kurumunuzun Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Pinteres, Digg ve bloglar gibi tüm sosyal medya mecralarındaki bilinirliğini artırmak için içerik geliştirme çözümlerimizle hizmetinizdeyiz.

 

WEB SİTESİ GÜNCELLEME

Web Sitesi Güncelleme Nedir?
Şirketlerin kurumsal kimliğini oluşturan en önemli unsur web sitesidir. Günümüzde mal ya da hizmet satın alımları öncesinde insanların çok önemli bir kısmı kurumların internet sitelerini ziyaret ederek kurum hakkında izlenim elde etmeye çalışmaktadır. Yasayla zorunlu hale getirilen internet sitelerine günümüzde tüm kurumlar sahip olsa da, bu sitelerin tasarımı ve güncellenmesi farkı yaratan en önemli unsurdur.

Web sitesine kuruma dair tüm haberlerin, duyuruların ve çeşitli şirket içi aktivitelerin çok kısa süre içinde girilmesi önemlidir. Bu da web sitesinin sıkça güncellenmesini gerektirir.

Neden Web Sitesi Güncelleme?
Web sitesi, kurumun tüm topluma açılan, isteyen herkesin ulaşabildiği sanal bir yüzü olduğu için bilgi ve haberlerin de sürekli güncellenmesi gerekmektedir. İnternet sitesi ve içinde yer alan bilgileri zamanın gerisinde kalmış bir kurumun müştersine ya da çözüm ortaklarına güven vermesi mümkün değildir.

Web sitesi güncelleme çözümlerimiz?
Rasyo Medya tüm haberlerinizi, duyuru ve etkinliklerinizi anında web sitenize de girerek, gerekli olan güncellemeleri yapar. Kurum için yapılan çalışmaların birçoğu kurumun web sitesinde de yer bulur. 

 

 

Çok eski bir tarayıcı kullanıyorsunuz

Modern web dünyasını en iyi şekilde kullanabilmek için tarayıcınızın versiyonunu yükseltmeniz gerekmektedir. Daha hızlı ve daha güvenli internet için Chrome kullanın veya web tarayıcınızı güncelleyin.

GÜNCELLE RMS